Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Energetické a environmentálne hodnotenie budov v rámci projektu CEC5 (ID:25373)

Evidenčné číslo: 10 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Trnavský samosprávny kraj (TTSK), Starohájska 10, 917 01 Trnava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky s názvom „ENERGETICKÉ A ENVIRONMENTÁLNE HODNOTENIE BUDOV V RÁMCI PROJEKTU CEC5„ (ďalej len „predmet zákazky“) je zabezpečiť realizáciu vybraných odborných aktivít Pracovných balíkov 3, 4 a 5 projektovej žiadosti projektu CEC5 v oblasti energetického a environmentálneho hodnotenia budov externými odborníkmi v danej oblasti. Ciele predmetu zákazky sú nasledovné: - Prispieť k zhodnoteniu súčasných metód a nástrojov certifikácie energetickej efektívnosti a environmentálnej kvality (verejných) budov ako v stredoeurópskom regióne, tak na národnej úrovni u jednotlivých projektových partnerov, s cieľom vytvoriť spoločný, nadnárodný, certifikačný nástroj, ktorý bude slúžiť odbornej a laickej verejnosti ako „otvorený zdroj“. Ponúknutím takéhoto spoločného nástroja si projekt CEC5 kladie za cieľ podporiť zahrnutie hodnotenia energetickej efektívnosti a environmentálnej kvality do procesu plánovania a realizácie verejných investícií. - Prispieť k podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na lokálnej úrovni u jednotlivých projektových partnerov. - Prispieť k ďalšiemu šíreniu a podpore aplikácie spoločného nadnárodného certifikačného nástroja a využívania OZE v stredoeurópskom, resp. európskom priestore. V rámci predmetu zákazky sa budú realizovať nasledovné aktivity: Pracovný balík 3 Tvorba štandardov - Aktivita č. 1 (Aktivita č. 3.2.2 projektovej žiadosti) „Štúdia legislatívy a noriem“; - Aktivita č. 2 (Aktivita č. 3.3.3 projektovej žiadosti) „Expertný workshop 3“; - Aktivita č. 3 (Aktivita č. 3.3.4 projektovej žiadosti) „Štúdia uskutočniteľnosti“; - Aktivita č. 4 (Aktivita č. 3.4.2 projektovej žiadosti) „Interview“; - Aktivita č. 5 (Aktivita 3.4.3 projektovej žiadosti) „Sumarizácia výsledkov interview k prijateľnosti spoločného certifikačného nástroja“. Pracovný balík 4 Odbornosť a Ukážky - Aktivita č. 6 (Aktivita 4.6.1 projektovej žiadosti) „Energetické a environmentálne hodnotenie 3 budov“. Pracovný balík 5 Širšia aplikácia a udržateľnosť - Aktivita č. 7 (Aktivita 5.1.1 projektovej žiadosti) “Príručka / Dokumentácia“; - Aktivity č. 8 (Aktivita 5.2.1 projektovej žiadosti) „Workshop“; - Aktivita č. 9 (Aktivita 5.2.2 projektovej žiadosti) „Spoločná Nadnárodná Stratégia“; - Aktivita č. 10 (Aktivita 5.3.2 projektovej žiadosti) „Nadnárodná pracovná skupina“.
CPV kód hlavného predmetu: 71314300-5 Poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie
Predpokladaná hodnota VZ: 45 700,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 29.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 02.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 19 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Nevyžaduje sa
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný v rámci schváleného rozpočtu projektu CEC5 z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vo výške 85% a z prostriedkov TTSK vo výške 15%. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania sú uvedené v časti A súťažných podkladov „Pokyny pre uchádzačov“ v bode 6 „Určenie zmluvy a zmluvné podmienky, prílohy zmluvy“ a v bode 13 „Mena a ceny uvádzané v ponuke, spôsob určenia ceny“ a v časti C súťažných podkladov „Obchodné podmienky dodania“ (ďalej len „návrh zmluvy“).
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 09.01.201314:00
Dátum otvárania ponúk: 29.01.2013 10:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 02.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk