Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy (ID:25178)

Evidenčné číslo: 15368 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: sídlo a pracovisko uchádzača a pracoviská Hlavného mesta Slovenskej republiky.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je vytvorenie integrovaného informačného systému bratislavskej samosprávy (IIS BA), ktorý v rámci projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy efektívne sprístupní elektronické služby bratislavskej samosprávy. Predmetom zákazky je analýza, dizajn riešenia, vývoj, testovanie, nasadenie systému a podpora vrátane dodávky hardvérovej a softvérovej infraštruktúry súvisiacej s implementáciou IIS BA. Predmetom zákazky je tiež servisná podpora IIS BA. Systém zabezpečí integráciu elektronických služieb bratislavskej samosprávy do celkovej architektúry eGovernmentu Slovenskej republiky a komunikáciu s centrálnymi registrami a Ústredným portálom verejnej správy. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
Predpokladaná hodnota VZ: 3 121 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 01.02.201315:00
Dátum uverejnenia: 19.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 96 mesiacoch (od zadania zákazky)
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ požaduje za účelom viazanosti ponuky zložiť od uchádzačov zábezpeku vo výške 75 000,- EUR (slovom: sedemdesiatpäťtisíc eur). Podmienky jej zloženia a uvoľnenia alebo vrátenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (v rámci Operačného programu Bratislavský kraj) a zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislava na základe faktúr formou bezhotovostného platobného styku. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 15.01.2013
Dátum otvárania ponúk: 04.02.2013 09:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 19.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk