Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Elektrická energia (ID:24586)

Evidenčné číslo: 14086 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Mestská časť Košice – Krásna
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodávka silovej elektrickej energie, vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberného miesta odberateľa a prevzatia zodpovednosti za odchýlku.
CPV kód hlavného predmetu: 09310000-5 Elektrická energia
Predpokladaná hodnota VZ: 52 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie 01.04.2013
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 19.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 22.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie 31.03.2015
Podmienky financovania: Verejný obstarávateľ svoje požiadavky na obchodné podmienky na dodanie predmetu zákazky stanovil a podrobné popísal v súťažných podkladov. Uchádzač je povinný zapracovať ich v návrhu zmluvy (príloha č. 3 týchto súťažných podkladov). Ich formuláciu môže upraviť len za podmienky, že ich význam zostane zachovaný a nedostane sa do rozporu so súťažnými podkladmi. Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o združenej dodávke elektriny, uzatvorená podľa § 269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zákona č. 656/2004 Z.z o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 317/2007 Z.z. Zmluva sa uzatvára na obdobie od 1. apríla 2013 do 31. marca 2015.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 10.12.2012
Dátum otvárania ponúk: 19.12.2012 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 22.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk