Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Efektívne využívanie biomasy v skleníkovom hospodárstve Salemix s.r.o. (ID:38997)

Evidenčné číslo: 11853 - WYP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Banskobystrický samosprávny kraj, okres Veľký Krtíš, obec Veľké Zlievce
Stručný opis VZ: Predmet zákazky rieši zhospodárnenie výroby tepla formou využitia alternatívneho paliva - biomasy pre potreby skleníkového hospodárstva a modernizáciu závlahových systémov a energetických clôn. V rámci inštalácie biomasového kotla budú upravené rozvody distribúcie tepla. Jestvujúce plynové kotly ostávajú bez zmien. Do spoločných zberných rúr tepla o dimenzii DN350 bude zapojený aj biomasový kotol. Do týchto zberných rúr je zapojená aj jestvujúca beztlaková akumulačná nádrž tepla o objeme 970 m3, ktorý slúži na vyrovnanie kolísavého odberu tepla. Zberné potrubia potom budú redukované na dimenziu DN300, z týchto rúr budú napojené jednotlivé okruhy tepelného systému. Kotolňa na biomasu bude zriadená v jestvujúcich vnútorných priestoroch oceľovej haly. Podrobný opis predmetu zákazky bude súčasťou súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 45213240-7 Stavebné práce na poľnohospodárskych budovách
Predpokladaná hodnota VZ: 1 589 134,7100 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 11.07.201409:00
Dátum uverejnenia: 23.06.2014
Lehoty uskutočnenia: v 3 mesiacoch (od zadania zákazky)
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 11.07.201409:00
Dátum otvárania ponúk: 11.07.2014 09:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 23.06.2014
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com