Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Doplnenie a kompletizácia infúznej techniky pre pracoviská VÚSCH, a.s. (ID:23894)

Evidenčné číslo: 12869 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
Stručný opis VZ: Doplnenie a kompletizácia existujúceho systému infúznej techniky, ktorý sa používa na oddeleniach verejného obstarávateľa, a to lineárny dávkovač, telo dokovacej stanice, multifunkčný kryt dokovacej stanice.
CPV kód hlavného predmetu: 33194110-0 Infúzne čerpadlá
Predpokladaná hodnota VZ: 70 441,8600 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 26.11.201209:00
Dátum uverejnenia: 29.10.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 30
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.
Podmienky financovania: Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohu na realizáciu predmetu zákazky. Úhrada za dodanie sa bude realizovať na základe faktúry. Financovanie sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 26.11.201208:50
Dátum otvárania ponúk: 26.11.2012 14:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 29.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com