Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. (ID:25102)

Evidenčné číslo: 15184 - WYT
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Obec Varhaňovce - objekty na území obce Varhaňovce.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu a poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy do odberných miest v pôsobnosti obce Varhaňovce na obdobie od 00.00 hod. SEČ dňa 01.06.2013 do 24.00 hod. SEČ dňa 31.05.2015 do jednotlivých odberných miest (celkom 4 odberné miesta) vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku vrátane všetkých poplatkov. Úspešný uchádzač zabezpečí aj súčinnosť s doterajším dodávateľom pri odpojení a zapojení odberných miest. Zoznam odberných miest s predpokladanými spotrebami a podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 09123000-7 Zemný plyn
Predpokladaná hodnota VZ: 25 475,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 09.01.201311:30
Dátum uverejnenia: 17.12.2012
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 27.12.201211:30
Dátum otvárania ponúk: 10.01.2013 13:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 17.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com