Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodávka zemného plynu na rok 2013 - CVO3 (ID:24903)

Evidenčné číslo: 14749 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Odberné miesta verejných obstarávateľov v SR uvedení v častiach predmetu zákazky
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je pravidelná dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete. Predpokladané celkové množstvo zemného plynu je 3410,38 MWh, z toho MO 1693,38 MWh; SO 1717 MWh.
CPV kód hlavného predmetu: 09123000-7 Zemný plyn
Predpokladaná hodnota VZ: 133 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 04.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 07.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 10 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Požaduje sa zábezpeka vo výške 5000,00 EUR. Podrobné informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov jednotlivých verejných obstarávateľov formou bezhotovostného platobného styku.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 18.12.2012
Dátum otvárania ponúk: 07.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 07.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk