Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodávka zemného plynu (ID:25170)

Evidenčné číslo: 15360 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Miestom dodania predmetu zákazky sú odberné miesta verejného obstarávateľa.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest Sociálnej poisťovne vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou plynu, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
CPV kód hlavného predmetu: 09123000-7 Zemný plyn
Predpokladaná hodnota VZ: 495 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 31.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 19.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Požaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 20 000 EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky je financovaný z rozpočtu správneho fondu verejného obstarávateľa.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 30.01.201323:59
Dátum otvárania ponúk: 31.01.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 19.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com