Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodávka zemného plynu (ID:24439)

Evidenčné číslo: 13837 - WYT
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Údaje o odbernom mieste: Adresa: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu; Ulica: Komenského; Číslo domu: 215; Obec: Sučany; PSČ: 038 52; Odberné miesto: 4100041628; POD kód odberného miesta: SKSPPDIS00061600438.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberného miesta určeného verejným obstarávateľom. Zemný plyn bude odoberať verejný obstarávateľ pre vlastnú spotrebu a v dohodnutom množstve. Dodávateľ plynu zabezpečí distribúciu plynu do odberného miesta vrátane služieb spojených s prehlásením zmien súvisiacich so zmenou dodávateľa plynu. Dodávka plynu bude uskutočňovaná podľa Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi ako i platnými obchodnými podmienkami pre dodávky plynu dohodnutých v uzavretej zmluve. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 09123000-7 Zemný plyn
Predpokladaná hodnota VZ: Od: 29 000,0000 Do: 31 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie: 01.01.2013
Lehota na predkladanie ponuk: 06.12.201209:00
Dátum uverejnenia: 16.11.2012
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie: 31.12.2014
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: Ukončenie:31.12.2014
Dátum otvárania ponúk: 07.12.2012 09:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 16.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk