Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodávka zemného plynu (ID:24002)

Evidenčné číslo: 13075 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova č.2, 036 59 Martin, Slovenská republika
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do štyroch odberných miest odberateľa (verejného obstarávateľa), vrátane prepravy a distribúcie zemného plynu na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody a na technologické účely s prevzatím zodpovednosti za odchýlku s garanciou dodávky po celú dobu platnosti zmluvy, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov Slovenskej republiky na obdobie 12 kalendárnych mesiacov.
CPV kód hlavného predmetu: 09123000-7 Zemný plyn
Predpokladaná hodnota VZ: 100 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 03.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 31.10.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 12
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky v sume 4 500,- € spôsobom zloženia finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa alebo poskytnutím bankovej záruky za uchádzača. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 13.11.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 04.12.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 31.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk