Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov a kancelárskych zariadení (ID:24947)

Evidenčné číslo: 14820 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Stručný opis VZ: Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov a kancelárskych zariadení v predpokladanom množstve a druhu podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch na predmet zákazky.
CPV kód hlavného predmetu: 30100000-0 Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku
Predpokladaná hodnota VZ: 192 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 22.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 10.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 48 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 9 000,00 EUR.
Podmienky financovania: 6.1. Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov EU a iných finančných zdrojov.Dohodnutú zmluvnú cenu za dodanie tovaru uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom, bez poskytnutia preddavku na základe predloženej faktúry za preukázateľne dodaný tovar po jeho odovzdaní.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 21.01.201310:00
Dátum otvárania ponúk: 22.01.2013 14:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 10.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com