Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodávka strojov a zariadení pre zhodnocovanie biomasy (ID:24029)

Evidenčné číslo: 13131 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Kapušany pri Prešove
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodanie, montáž a inštalácia strojov a zariadení určených na výrobu a spracovanie fytomasy z poľnohospodárskeho a lesného odpadu ako aj laboratórnych zariadení na výrobu a testovanie bionafty a bioetanolu pre VVICB EU Kapušany pri Prešove v rámci projektu štrukturálnych fondov "Nové technológie pre energeticky environmentálne a ekonomicky efektívne zhodnocovanie biomasy", kód projektu ITMS 26220220063: Zákazka zahŕňa: - Prístroj na získavanie bioetanolu, - Testovacia stolica na testovanie bioetanolu, - Peletizátor fytomasy, - Lisovacie zariadenie, - Filtrovacie zariadenie, - Zmiešavacie zariadenie, - Kalorimeter, - Technológia skvasovania zrna, - Zberné nádoby, - Laboratórne sklo, - Spektrometer.
CPV kód hlavného predmetu: 38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
Predpokladaná hodnota VZ: 402 757,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 17.12.201209:00
Dátum uverejnenia: 02.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 3 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeku verejný obstarávateľ nepožaduje.
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať zo štrukturálnych fondov Európskej únie a finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 14.11.201214:00
Dátum otvárania ponúk: 17.12.2012 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 02.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com