Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodávka serverov a licencií OS pre rozšírenie VMware infraštruktúry NBS. (ID:24766)

Evidenčné číslo: 14428 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: NBS, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Stručný opis VZ: Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: 1. časť predmetu zákazky: Dodávka serverov. 2. časť predmetu zákazky: Dodávka softvéru.
CPV kód hlavného predmetu: 48820000-2 Servery
Predpokladaná hodnota VZ: 390 500,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 14.01.201315:00
Dátum uverejnenia: 29.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 3 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa vyžaduje - vo výške 7 000,00 EUR (slovom sedemtisíc EUR) pre 1. časť predmetu zákazky, - vo výške 9 000,00 EUR (slovom deväťtisíc EUR) pre 2. časť predmetu zákazky.
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa Národnej banky Slovenska. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách na základe predložených faktúr podľa podmienok dohodnutých v zmluve. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 14.12.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 15.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 29.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com