Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodávka nových zostáv osobných počítačov (ID:24762)

Evidenčné číslo: 14424 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Finančné riaditeľstvo SR,Vazovova 2, 815 11 Bratislava a jeho organizačné zložky na celom území Slovenskej republiky bližšie špecifikované v časti súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY. Záručný servis bude realizovaný v mieste inštalácie predmetu zákazky na pracoviskách verejného obstarávateľa na celom území Slovenskej republiky.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je nákup a dodanie nových zostáv osobných počítačov pozostávajúcich zo základnej jednotky, plochého displeja, klávesnice a myši v predpokladanom množstve vrátane dopravy na miesto určenia, záručného servisu a odvozu – likvidácie ochranných obalov na základe objednávok podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.
CPV kód hlavného predmetu: 30213000-5 Osobné počítače
Predpokladaná hodnota VZ: 2 500 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 21.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 29.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 36 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Na zabezpečenie viazanosti ponuky sa vyžaduje zábezpeka vo výške 120 000 eur (stodvadsaťtisíc eur). Podmienky zloženia a uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku v eurách na základe predloženej faktúry po dodaní tovaru. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 14.12.2012
Dátum otvárania ponúk: 22.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 29.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk