Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodávka nových motorových vozidiel (ID:23891)

Evidenčné číslo: 12866 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Slovenský vodohospodársky podnik ,š.p, OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodávka nových motorových vozidiel pre SVP š.p. OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava.
CPV kód hlavného predmetu: 34100000-8 Motorové vozidlá
Predpokladaná hodnota VZ: 65 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 27.11.201214:00
Dátum uverejnenia: 29.10.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 4
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 2 000 EUR . Podrobne bude uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, formou bezhotovostného platobného styku. Obstarávateľ neposkytuje zálohy. Finančné plnenie zmluvnej ceny sa bude realizovať v EUR. Platba sa uskutoční po odovzdaní a prevzatí dodávky predmetu zákazky. Splatnosť faktúry je 60 dní od doručenia.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 07.11.201214:00
Dátum otvárania ponúk: 28.11.2012 09:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 29.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com