Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodávka multifunkčných zariadení , duplexných a prenosných tlačiarní (ID:25757)

Evidenčné číslo: 1117 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Miestom dodania sú pracoviská finančnej správy (Finančné riaditeľstvo SR, Kriminálny úrad finančnej správy, sídla daňových a colných úradov a ich pobočiek) v rámci celej SR
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodávka multifunkčných zariadení, duplexných a prenosných tlačiarní na pracoviská finančnej správy podľa technickej špecifikácie a predpokladaného množstva uvedeného v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 30232110-8 Laserové tlačiarne
Predpokladaná hodnota VZ: 2 675 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 12.03.201311:00
Dátum uverejnenia: 24.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 36 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Na zabezpečenie viazanosti ponuky sa vyžaduje zábezpeka vo výške 120 000,- eur (Jedenstodvadsaťtisíc 00/100 eur). Podmienky zloženia a uvolnenia alebo vrátenia zábezpeky sú uvedené v sútažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku v eurách na základe predloženej faktúry. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 01.02.2013
Dátum otvárania ponúk: 13.03.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 24.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk