Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodávka mäsa. (ID:24723)

Evidenčné číslo: 14354 - WYT
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Jilemnického ulica 48, PSČ 974 04 Banská Bystrica
Stručný opis VZ: Jedná sa o pravidelné zabezpečovanie dodávok mäsa na základe pravidelných objednávok podľa potreby prevádzky stravovania verejného obstarávateľa. Predmetom zákazky sú aj všetky súvisiace služby spojené s dodávkou predmetu zákazky, ako sú doprava na určené miesto, naloženie a vyloženie dodávaných tovarov do skladu na určenom mieste. Všetky požadované množstvá jednotlivých druhov mäsa budú pravidelne upresňované jednotlivými objednávkami. Súčasťou objednávok môže byť aj príbuzný tovar objednávaný v menších množstvách. Dodávka tovarov musí byť zabezpečená v obaloch obvyklých na ich prepravu, resp. tieto obaly musia byť hygienicky nezávadné. Všetky objednávané tovary musia byť vždy dodávané v požadovanej akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom a hygienickým normám.
CPV kód hlavného predmetu: 15110000-2 Mäso
Predpokladaná hodnota VZ: 35 200,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie: 01.01.2013
Lehota na predkladanie ponuk: 17.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 27.11.2012
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie: 31.12.2013
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 05.12.201210:00
Dátum otvárania ponúk: 17.12.2012 13:40
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 27.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com