Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodávka krmiva pre ryby (ID:24495)

Evidenčné číslo: 13934 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: SCHR Parina , LS Majdán 919 03 Horné Orešany 816
Stručný opis VZ: Dodávka krmiva pre ryby- pstruh dúhový v štádiách plôdik , roček, konzumná ryba v požadovaných priemeroch, množstvách a požadovanej akosti krmiva. Cena je stanovená s dodávkou do miesta spotreby - Stredisko chovu rýb Parina, LS Majdán ,919 03 Horné Orešany č.816 v požadovaných intervaloch . Požadovaná akosť -dodržať v jednotlivých priemeroch požadované hodnoty v nasledovných kritériách: Parametre krmív 0,4-0,6 mm 0,8 mm 1,0 mm MP 1,0 mm GR 1,1 mm Protein % 55,0-60,0 56,0-60,0 50,0-55,0 50,0-55,0 48,0-55,0 Tuk % 13,0-18,0 14,0-18,0 18,0-22,0 18,0-22,0 22,0-24,0 Uhlohydráty % 0,7- 11,0 0,7- 11,0 16,0-20,0 16,0-20,0 11,0-15,0 Vláknina % 0,4-0,8 0,4-0,8 0,6-1,0 0,6-1,0 1,0-1,4 Popol % 9,0-13,0 9,0-13,0 9,0-13,0 9,0-13,0 6,5-9,0 Fosfor % 1,4-1,8 1,4-1,8 1,4-1,8 1,4-1,8 1,1-1,5 HE (MJ/kg) 20,5-23,0 20,5-23,0 21,5-23,0 21,5-23,0 20,0-23,0 SE (MJ/kg) 1 8,5-22,0 19,0-22,0 19,5-22,0 19,5-22,0 19,5-22,0 Vitamín A (m.j./kg) od 12.200< od 12.200< od 12.000< od 12.000< od 9.500< Vitamín D3(m.j./kg) od 2.600< od 2.600< od 2.200< od 2.200< od 2.200< Vitamín E (m.j./kg) od 250< od 250< od 230< od 230< od 150< Vit. C (stabilizovaný) od 250< od 250< od 250< od 250< od 135< Parametre krmív 2,0 mm 3,0 mm 4,5 mm 8,0 mm gen Protein % 48,0-55,0 38,0-45,0 38,0-45,0 36,0-45,0 Tuk % 22,0-24,0 22,0-26,0 22,0-26,0 20,0-26,0 Uhlohydráty % 11,0-15,0 16,0-20,0 16,0-20,0 14,0-20,0 Vláknina % 1,0-1,4 1,8-2,2 1,8-2,2 1,6-2,2 Popol % 6,5-9,0 6,0-1,0 6,0-1,0 6,0-1,0 Fosfor % 1,1-1,5 0,8-1,0 0,8-1,0 0,8-1,0 HE (MJ/kg) 20,0-23,0 19,0-23,0 19,0-23,0 19,0-23,0 SE (MJ/kg) 19,5-22,0 18,0-22,0 18,0-22,0 18,0-22,0 Vit. A (mj/kg) od 9.500< od 9.500< od 9.500< od 9.500< Vit. D3(mj/kg) od 2.200< od 2.200< od 2.200< od 2.000< Vit. E (mj/kg) od 150< od 150< od 150< od 140< Vit. C (stab.) od 135< od 135< od 135< od 130< Dodať množstvo: Pri krmive v priemere 0,4-0,6 mm množstvo 20 kg Pri krmive v priemere 0,8 mm množstvo 80 kg Pri krmive v priemere 1,0 MP mm množstvo 600 kg Pri krmive v priemere 1,0 typ GR množstvo 200 kg Pri krmive v priemere 1,1 mm LSR množstvo 600 kg Pri krmive v priemere 2,0 mm množstvo 800 kg Pri krmive v priemere 3,0 mm množstvo 2 000 kg Pri krmive v priemere 4,5 mm množstvo 29 700 kg Pri krmive v priemere 8,0 mm množstvo 2 000 kg
CPV kód hlavného predmetu: 15711000-5 Krmivo pre ryby
Predpokladaná hodnota VZ: 48 120,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 17.12.201209:00
Dátum uverejnenia: 20.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 24
Požadované zábezpeky a záruky: nie
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje . Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa, po dodávke tovaru, resp. jej časti na základe dodanej zákazky, na dodávateľom vystavenú faktúru , ktorej splatnosť je minimálne 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi dodávateľom. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu , špecifikáciu dodaného tovaru podľa zmluvy a špecifikáciu fakturovanej sumy .Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v EUR.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 29.11.201209:00
Dátum otvárania ponúk: 17.12.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 20.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk