Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodávka kompletných upratovacích a čistiacich služieb v HC (ID:24624)

Evidenčné číslo: 14146 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Sídlo verejného obstarávateľa.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je 1. Dodávka kompletných upratovacích a čistiacich služieb vrátane čistiacich potrieb (tabuľka č.1, sumár častí 1.A a 1.B) : A. v interiéroch sídla Hudobného centra v rozsahu 59 položiek tabuľky č. 1, časti 1.A celkom 1 169,9 m² B. exteriérov sídla Hudobného centra vrátane čistiacich potrieb v rozsahu 4 položiek letnej údržby v tabuľke č. 1, časti 1.B celkom 359,0 m² 2. Dodávka materiálu (hygienických a iných potrieb) tabuľka č. 2 3. Zimná údržba exteriérov vrátane dodávky soli v rozsahu 4 položiek zimnej údržby v tabuľke č. 3 celkom 328,0 m² (denný príplatok k cene 1B) Podrobnosti rozpísané v SP.
CPV kód hlavného predmetu: 90911000-6 Služby na upratovanie ubytovacích zariadení, budov a čistenie okien
Predpokladaná hodnota VZ: 60 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 15.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 23.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 36 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka je stanovená vo výške 1500 EUR. Spôsoby zloženia zábezpeky : - zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, - poskytnutím bankovej záruky za uchádzača . Všetky podrobnosti vrátane bankového spojenia v prípade zloženia zábezpeky na účet verejníého obstrávateľa sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Lehota splatnosti faktúr je 14 kalendárnych dní od ich doručenia objednávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 17.12.2012
Dátum otvárania ponúk: 16.01.2013 10:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 23.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk