Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodávka elektrickej energie pre objekty Ministerstva financií SR (ID:24802)

Evidenčné číslo: 14529 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: MF SR Bratislava, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, Kuchyňa MF SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, Doškoľovacie zariadenie Vila Krista Trenčianske Teplice Hviezdoslavova 1, 914 51 Trenčianske Teplice
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je zabezpečenie plynulých a spoľahlivých dodávok elektrickej energie, zabezpečenie prístupu do distribučnej sústavy, zabezpečenie distribúcie elektrickej energie, systémových služieb a ostatných služieb spojených s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektrickej energie od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej budú odberné miesta Ministerstva financií SR pripojené v období od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
CPV kód hlavného predmetu: 09310000-5 Elektrická energia
Predpokladaná hodnota VZ: 600 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 16.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 03.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 36 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 30 000 eur (slovom tridsať tisíc eur). Doklad o zložení zábezpeky musí byt súčastou ponuky uchádzača. Ak doklad o zložení zábezpeky nebude súčastou ponuky a ak financné prostriedky nebudú zložené na účet verejného obstarávateľa podla sútažných podkladov alebo ak banková záruka nebude obsahovat náležitosti podla sútažných podkladov, bude uchádzač z verejného obstarávania vylúčený. Dalšie podmienky zloženia a vrátenia alebo uvolnenia zábezpeky budú uvedené v sútažných podkladoch.
Podmienky financovania: Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania budú uvedené v návrhu zmluvných podmienok.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 14.12.2012
Dátum otvárania ponúk: 17.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 03.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk