Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodávka elektrickej energie (ID:24090)

Evidenčné číslo: 13199 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Mesto Gelnica
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie, pre odberné miesta uvedené v tejto časti súťažných podkladov s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie a distribučných služieb na dobu určitú, a to od 01.03.2013 00:00 hod. do 31.12.2015 do 24:00 hod. Pri všetkých odberných miestach uvedených nižšie požaduje verejný obstarávateľ uplatnenie tarify, ktorá je uvedená pri danom odbernom mieste.
CPV kód hlavného predmetu: 09310000-5 Elektrická energia
Predpokladaná hodnota VZ: 150 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie 01.03.2013
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 04.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 05.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie 31.12.2015
Požadované zábezpeky a záruky: Vyžaduje sa zábezpeka ponuky. Hodnota zábezpeky je 7500 ,- EUR /slovom: sedemtisícpäťsto eur/
Podmienky financovania: Hradené z vlastných prostriedkov.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 19.11.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 05.12.2012 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 05.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com