Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodávka elektrickej energie. (ID:25516)

Evidenčné číslo: 399 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Odberné miesta - prevádzkové objekty verejného obstarávateľa v počte 53, konkrétny zoznam bude súčasťou súťažných podkladov.
Stručný opis VZ: Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie od 00.00 hod. dňa 01.04.2013 do 24.00 hod. dňa 31.03.2015 do jednotlivých odberných miest verejného obstarávateľa.
CPV kód hlavného predmetu: 09310000-5 Elektrická energia
Predpokladaná hodnota VZ: 90 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 11.02.201309:00
Dátum uverejnenia: 10.01.2013
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponúk sa vyžaduje a je stanovená vo výške 4000,00 EUR. (štyritisíc EUR). Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú stanovené podľa zák. č. 25/2006 Z. z. a podrobne rozpísané v súťažných podkladoch. Zloženie zábezpeky budú uchádzači preukazovať v ponukách. V prípade zloženia zábezpeky bankovým prevodom, musí byť táto pripísaná na určený účet verejného obstarávateľa najneskôr k lehote na predkladanie ponúk a zároveň doklad preukazujúci uvedenú skutočnosť musí byť súčasťou ponuky. Číslo účtu a bankový ústav na zloženie zábezpeky budú uvedené v príslušnej časti súťažných podkladov. V prípade zloženia zábezpeky formou bankovej záruky musí byť uvedený dokument súčasťou ponuky a jeho platnosť preukázateľná počas lehoty viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ bude klasifikovať nesplnenie tejto požiadavky ako nesplnenie stanovených podmienok.
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa, formou bezhotovostného platobného styku.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 23.01.201315:00
Dátum otvárania ponúk: 11.02.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 10.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk