Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodávka bezpečnostných snímačov (ID:24294)

Evidenčné číslo: 13577 - WYT
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s., Južná trieda 95, 041 24 Košice, Slovensko
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodávka bezpečnostných snímačov. Počet častí:5. (Možnosť predkladania ponúk na jednu alebo viac častí). Poradové číslo časti: 1 Názov: Precízny 2D laserový skener priestoru na veľkú vzdialenosť, Stručný opis: merací rozsah minimálne 40m pri 10% odrazivosti meraného predmetu, musí umožňovať prístup k surovým dátam merania („ranging“), variabilné nastavenie skenovania, min. 100 skenov za sekundu, skenovací uhol minimálne 180° s min. rozlíšenie 0.2°, presnosť merania minimálne +/- 25mm do 10m a +/- 50mm do 30m - možnosť snímania min. 3 odrazov (echo) v jednom meraní, dátové rozhrania: min. RS232 a USB alebo RS232 a ethernet, - digitálny výstup pre synchronizačný impulz, maximálne rozmery 160x160x200mm, hmotnosť do 4kg, napájanie max. 24V, pre vonkajšie použitie, teplotný rozsah min. -10°C až +45°C. Spoločný slovník obstarávania (CPV) Hlavný slovník: 38636000-2, 38636100-3, 38636110-6 Množstvo: 1 ks, Hodnota: 6.000,- EUR, Poradové číslo časti: 2 Názov: Precízny 2D laserový skener priestoru, Stručný opis: skenovací uhol minimálne 270°, musí umožňovať prístup k surovým dátam merania („ranging“), minimálne 40 skenov za sekundu pri uhlovom rozlíšení 0,25°, merací rozsah min 0,1m až 30m, presnosť merania minimálne +/- 30mm, dátové rozhrania min. RS232 a USB, digitálny výstup pre synchronizačný impulz, kompaktný dizajn do rozmerov 60x60x90mm, hmotnosť do 400g, napájanie 12V. Hlavný slovník: 38636000-2, 38636100-3, 38636110-6 Množstvo: 2 ks, Hodnota: 10.000,- EUR, Poradové číslo časti: 3 Názov: Malý 2D laserový skener priestoru, Stručný opis: skenovací uhol minimálne 240°, musí umožňovať prístup k surovým dátam merania („ranging“), minimálne 10 skenov za sekundu pri uhlovom rozlíšení 0,36°, merací rozsah min. 0,02m až 4m, presnosť merania minimálne +/- 10mm, dátové rozhrania min. RS232 a USB, digitálny výstup pre synchronizačný impulz, kompaktný dizajn do rozmerov 50x50x70mm, hmotnosť do 200g, napájanie max. 12V. Hlavný slovník: 38636000-2, 38636100-3, 38636110-6 Množstvo: 2 ks, Hodnota: 5.000,- EUR, Poradové číslo časti: 4 Názov: 1D laserový merač vzdialenosti (bodový), Stručný opis: merací rozsah minimálne 0,1m až 2m (pri 10% odrazivosti), presnosť minimálne +/-10mm, analógový výstup 4-20mA alebo 0 - 10V, rozlíšenie min. 14bitov, napájanie max 30V, - rozmery max. 75x40x65mm, hmotnosť max. 250g, schopnosť spoľahlivo merať slnkom osvetlený povrch. Hlavný slovník: 38636000-2, 38636100-3, 38636110-6 Množstvo: 6 ks, Predpokladané náklady bez DPH: Hodnota: 2.200,- EUR, Poradové číslo časti: 5 Názov: 3D infračervený skener priestoru, Stručný opis: minimálne rozlíšenie snímky 176x144 pixelov (snímací uhol 43°x34° alebo väčší), rozsah merania min. 0-10m s rozlíšením min. 5mm, minimálne 25 snímkov za sekundu, rozhranie USB alebo ethernet (+ softvérová podpora, driver, API), maximálne rozmery 80x80x80mm, hmotnosť do 1kg, napájanie max 24V. Hlavný slovník: 38636000-2 Množstvo: 1 ks, Predpokladané náklady bez DPH: Hodnota: 5.000,- EUR
CPV kód hlavného predmetu: 38636000-2 Špecializované optické prístroje
Predpokladaná hodnota VZ: 28 200,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 30.11.201210:00
Dátum uverejnenia: 12.11.2012
Lehoty uskutočnenia: v 10 dňoch (od uzatvorenia zmluvy).
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 16.11.201210:00
Dátum otvárania ponúk: 30.11.2012 12:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 12.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com