Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodávka a montáž technológií sklenárskej výroby (ID:25804)

Evidenčné číslo: 1199 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Vladimír Francisci VAF, Prostredná 34, 90021 Svätý Jur
Stručný opis VZ: Zákazku tvorí dodávka a montáž technológií na sklenársku výrobu, menovite: Automatické obrábacie centrum 1 ks Rezací stôl 1 ks Dodanie predmetu zákazky bude tvoriť dodanie predmetu zákazky na miesto montáže a montáž predmetu zákazky.
CPV kód hlavného predmetu: 42641400-5 Obrábacie stroje na sklo
Predpokladaná hodnota VZ: 187 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 11.03.201312:00
Dátum uverejnenia: 25.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 5 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Nevyžaduje sa.
Podmienky financovania: Financovanie projektu je z vlastných zdrojov osoby povinnej vo výške 5% a ďalej prostredníctvom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z22320120145 (ďalej len „Zmluvy o NFP“) vo výške 95% z Operačného programu Bratislavský kraj, prioritná os: 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1: Inovácie a technologické transfery, schéma de minimis: Schéma podpory mikro, malých a stredných podnikateľov, číslo výzvy: OPBK/2010/2.1/06, pričom poskytovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Platba za dodanie predmetu zákazky sa uskutoční na základe dohody medzi osobou povinnou a úspešným uchádzačom, ktorej podmienky budú uvedené v zmluve. Nárok na zaplatenie zmluvnej ceny za dodanie predmetu plnenia vznikne úspešnému uchádzačovi jeho riadnym dodaním, a to v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve. Výška preddavku nesmie prekročiť 30% celkových nákladov na predmet zákazky. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry bude 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 15.02.201312:00
Dátum otvárania ponúk: 11.03.2013 15:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 25.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk