Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodávka a inštalácia tovarov IKT a spotrebného materiálu (ID:25762)

Evidenčné číslo: 1122 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Nitra
Stručný opis VZ: Dodávka a inštalácia tovarov IKT a spotrebného materiálu - dodávka (vrátane inštalácie, konfigurácie) nasledovných druhov informačno-komunikačných technológií a spotrebného materiálu: počítače, PC zostavy, notebooky, monitory, aktívne prvky, komponenty pre servery a sieť, tlačiarne, multifunkčné zariadenia, multifunkčné systémy, skenery, dataprojektory, plátna a interaktívne tabule, záložné zdroje, PC komponenty, tablety, čítačky kníh, GPS a originálne tonery, kazety, náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení
CPV kód hlavného predmetu: 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Predpokladaná hodnota VZ: 480 762,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 08.03.201309:00
Dátum uverejnenia: 24.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku v závislosti od toho, na ktorú časť uchádzač predkladá ponuku. V prípade predloženie ponuky na 1. časť: Dodávka a inštalácia tovarov IKT zábezpeku vo výške 12 000 € V prípade predloženia ponuky na 2.časť: Dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní a kaziet do tlačiarní a multifunkčných zariadení zábezpeku vo výške 3 000 €. V prípade predloženia ponuky na obidve časti zábezpeku vo výške 12 000 € + 3 000 € = 15 000 €. Bližšie informácie uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky je financovaný zo štátneho rozpočtu, mimorozpoctových prostriedkov a z fondov Európskej únie a získaných grantov
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 18.02.201315:00
Dátum otvárania ponúk: 08.03.2013 09:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 24.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com