Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodávanie náhlavných súprav a doplnkového vybavenia (ID:24788)

Evidenčné číslo: 14515 - WYT
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Trnavská cesta 8/A, 820 08 Bratislava a jeho pracoviská - Krajské operačné strediská záchrannej zdravotnej služby, (ďalej len „ KOS ZZS“): - KOS ZZS Bratislava, Staromestská č.6, 817 71 Bratislava; - KOS ZZS Trnava , Kollárova 8, 917 01 Trnava; - KOS ZZS Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra; - KOS ZZS Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín; - KOS ZZS Banská Bystrica, námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica; - KOS ZZS Žilina, J. Kráľa 4, 010 40 Žilina; - KOS ZZS Košice, Komenského 52, 040 01 Košice; - KOS ZZS Prešov, námestie Mieru 3, 080 92 Prešov.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodávanie náhlavných súprav a doplnkového vybavenia ako pracovného nástroja pre výkon práce zdravotníckych operátorov a lekárov operátorov pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa. Predmet zákazky bude využívaný pri nepretržitom príjme, spracovaní volaní na tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby a realizácii odozvy na tiesňové volania k neodkladnej zdravotnej starostlivosti v prípade, keď je, alebo môže byť závažne ohrozené zdravie alebo život občanov. Predmet zákazky musí spĺňať najvyššie požiadavky na mobilitu pri používaní / odkladaní náhlavných súprav a príslušenstva, na kvalitu reprodukovaného zvuku, ochranu proti akustickým šokom, na konštrukčnú odolnosť, ako i na ergonómiu a vysoké užívateľské pohodlie pri ich používaní na výkon práce. Predmet zákazky musí spĺňať základné technické a funkčné charakteristiky uvedené v prílohe č. 2c súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: - doprava predmetu zákazky na miesta plnenia; - bezodkladné riešenie reklamácií s výmenou a dodávkou náhradnej náhlavnej súpravy do 24 hodín požadované z dôvodu zabezpečenie nepretržitej prevádzky; - kompetentnosť uchádzača vydať odborný posudok o nefunkčnosti náhlavných súprav za účelom ich vyradenia z evidencie a jeho oprávnenosť zlikvidovať, recyklovať resp. zužitkovať iným spôsobom vzniknutý odpad v súlade s legislatívou SR; - likvidácia vzniknutého odpadu v súlade s legislatívou SR; - vypracovanie technického posudku a návrh ceny potenciálnej opravy po skončení záruky, zhodnotenie jej rentabilnosti s oficiálnym stanoviskom, ak je oprava nerentabilná. Všetky typy ponúkaných náhlavných súprav musia mať označenie CE (Conformité Européenne) v súlade so zákonom č. 264/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov. Náhlavné súpravy musia spĺňať ustanovenia Smernice 99/5/ES z 9. marca 1999 (OJ L 91 zo 7.4.1999) o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody, resp. príslušného Nariadenia vlády SR č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia. Náhlavné súpravy musia spĺňať normy Európskej únie v oblasti elektromagnetickej kompatibility EN 301 489, v oblasti bezpečnosti EN 60950, resp. príslušné normy Slovenskej republiky alebo obdobné medzinárodné normy platné na území EÚ.
CPV kód hlavného predmetu: 32251100-8 Hands-free súprava
Predpokladaná hodnota VZ: 30 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 20.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 30.11.2012
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 11.12.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 20.12.2012 13:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 30.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk