Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodanie mrazenej zeleniny, mrazeného mäsa a rýb (ID:24378)

Evidenčné číslo: 13706 - WYT
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Školská jedáleň Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici
Stručný opis VZ: Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávok ako sú rôzne druhy mrazenej zeleniny, mrazených rýb a mrazenej hydiny, na základe objednávok podľa potreby stravovania v školskej jedálni gymnázia. Mrazená hydina nesmie byť krehčená a solená. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na mieste dodania. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spresňované pravidelnými objednávkami (vrátane príbuzného sortimentu v menších množstvách). Dodávky tovaru budú uskutočnované minimálne 3 x týždenne. Objednávka bude zadaná kupujúcim do 10:00 hod. a dovoz objednaného tovaru bude do 10:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa. Predmet zákazky musí byť dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám. Dodávaný tovar prepravovať v hygienicky nezávadných obaloch, alebo v obaloch obvyklých na prepravu uvedeného tovaru.
CPV kód hlavného predmetu: 15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Predpokladaná hodnota VZ: 11 500,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 05.12.201209:00
Dátum uverejnenia: 14.11.2012
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 19.11.201213:00
Dátum otvárania ponúk: 05.12.2012 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 14.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com