Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dobrá Niva - ochrana pred povodňami (ID:25563)

Evidenčné číslo: 528 - MUP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Obec Dobrá Niva, okres Zvolen
Stručný opis VZ: Dobrá Niva – ochrana pred povodňami - Stavebné úpravy toku, aby bola zabezpečená ochrana priľahlých území pred povodňami. Stavebné úpravy budú vykonané na troch stavebných objektoch: • SO 01 Hajtmanský potok – vybuduje sa protipovodňový múr, vyčistí sa koryto, opraví sa kamenná dlažba, upraví sa profil toku v stiesnených úsekoch • SO 02 Studničný jarok – vybuduje sa kapacitnejšie, rozmerovo vhodnejšie koryto v dolnom úseku, vyústenie do Hajtmanského potoka sa upraví do ostrejšieho uhla, realizuje sa kamenné opevnenie brehu • SO 03 potok Šemegrunt – upraví sa koryto, realizuje sa lichobežníkový profil s opevnením kamennou rovnaninou
CPV kód hlavného predmetu: 45246100-4 Výstavba riečnych hrádzi
Predpokladaná hodnota VZ: 974 516,5000 EUR
Druh postupu: Užšia súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 04.02.201312:00
Dátum uverejnenia: 15.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 18 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 48.700,00 €. Podrobnosti budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel a z nenávratného finančného príspevku operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 2 - Ochrana pred povodňami, opatrenie 2.1 Ochrana pred povodňami, kód výzvy OPZP-PO2-11-1, Kód ITMS: NFP24120110345.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 26.01.201315:00
Dátum otvárania ponúk: 01.03.2013 12:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 15.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk