Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Digitálne kino pre digitálne mesto, Turčianske Teplice (ID:24801)

Evidenčné číslo: 14528 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: KINO TURIEC, Ulica 9. mája 428/2, 03901 Turčianske Teplice
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky na dodanie a montáž tovaru s cieľom prebudovania súčasného analogového systému kina na digitalizované audiovizuálne technológie. Zákazka obsahuje inštaláciu digitálneho DCI projektora, servera, univerzálnej vstupnej jednotky, ostatných súčastí 2D obrazových technológií, digitálneho zvukového reťazca a 3D obrazových technológií. Súčasťou dodávky je aj doprava na miesto určenia, vlastná inštalácia s uvedením do prevádzky, následné zaškolenie obsluhy, zabezpečenie údržby a servisu v záručnej a pozáručnej lehote. Blužšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 38652000-0 Premietacie prístroje pre kiná
Predpokladaná hodnota VZ: 108 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 08.01.201312:00
Dátum uverejnenia: 03.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 2 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Podmienky financovania: Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov a z prostriedkov dotácie z Audiovizuálneho fondu. Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie zmluvy preddavok. Zmluvná cena bude uhradená na základe faktúry vystavenej dodávateľom po odovzdaní predmetu zmluvy objednávateľovi. Minimálna lehota splatnosti faktúr bude 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 17.12.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 08.01.2013 14:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 03.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk