Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dátové centrum pre výskum a vývoj – 2 fáza (ID:24230)

Evidenčné číslo: 13444 - MUT
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: a) Dátové centrum pre vedu a výskum umiestnené v priestoroch Žilinskej Univerzity na Univerzitnej ulici č. 1 v Žiline (primárna lokalita), b) Dátové centrum pre vedu a výskum umiestnené na Hanulovej ulici č. 5/A v Bratislave (záložná lokalita), c) Dátové centrum pre vedu a výskum Digitalizačné pracovisko na ulici Lamačská cesta 8/A v Bratislave, d) Dátové centrum SIX (Slovak Internet eXchange), CVT STU, Bratislava, Námestie slobody 17, prístupový bod SANETu v Bratislave, e) MtF STU, Pavlínska 16, Trnava – prístupový bod SANETu.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je 2. etapa budovania Dátového centra pre výskum a vývoj v období 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy čiže: Dodávka a rozšírenie zariadení, prostriedkov a optimalizácia prostredia pre prevádzku informačných systémov a databáz pre výskum a vývoj, ako aj vytvorenie zabezpečeného komunikačného uzla medzi Dátovým centrom pre výskum a vývoj (DC VaV) a digitalizačným pracoviskom v Bratislave na Lamačskej ulici s garanciou vysokej bezpečnosti spracovaných údajov a s vysokou dostupnosťou systému. Cieľom 2. etapy budovania dátového centra je poskytnúť dostatočné prostriedky pre prevádzku a integráciu informačných systémov a databáz pre výskum a vývoj. V rámci projektu je potrebné zabezpečiť súlad a kompatibilitu s prvou etapou projektu „Dátové centrum pre výskum a vývoj“. Základným cieľom je v priebehu 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy vytvoriť riešenie, ktoré dobuduje a rozšíri jednotlivé prostriedky a služby Dátového centra definované ako: • posilnenie komunikácie medzi dátovými centrami pozostávajúce zo zvýšenia priepustnosti medzi CVTI BA záložnou lokalitou DC VaV v Bratislave a primárnym DC VaV Žilina ako aj vytvorením zabezpečeného komunikačného uzla v lokalite CVTI BA, • rozšírenie informačnej infraštruktúry digitalizačného pracoviska v lokalite CVTI BA ako dočasného úložiska pre dáta z digitalizačného pracoviska, • rozšírenie a doplnenie služieb pre ukladanie dát, • rozšírenie a doplnenie služby zálohovania údajov, • rozšírenie virtualizovaného prostredia o možnosť vytvárania logických dátových centier pre výskum a vývoj nad existujúcou infraštruktúrou, • rozšírenie integrovaného bezpečnostného systému v DC VaV ZA Nevyhnutnou súčasťou riešenia je dobudovanie serverovne v priestoroch CVTI v lokalite Žilinskej univerzity v Žiline tak, aby poskytla dostatočné zdroje pre realizáciu 2. etapy budovania Dátového centra pre výskum a vývoj. Poznámka: Vysvetlenie k dobe trvania zmluvy v bode II.3 oznámenia: 48 mesiacov je rozdelené do dvoch častí: 12 mesiacov lehota dodania diela, t.j. vybudovanie Dátového centra pre výskum a vývoj – 2 fáza, následne plynie 36 mesiacov záručná doba.
CPV kód hlavného predmetu: 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Predpokladaná hodnota VZ: 6 666 670,0000 EUR
Druh postupu: Užšia súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 14.12.201212:00
Dátum uverejnenia: 09.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 48 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Požaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 300 000,- EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z fondov EÚ: Operačný program Výskum a vývoj.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 09.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk