Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Čistiace a udržiavacie služby v podchodoch na území hlavného mesta SR Bratislavy. (ID:24914)

Evidenčné číslo: 14760 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Miestom plnenia predmetu zákazky je poskytovanie pravidelných čistiacich a udržiavacích služieb v priestoroch podchodov Trnavské Mýto, nachádzajúceho sa na rozhraní k. ú. Nové Mesto a k. ú. Trnávka; Prievozská I., Prievozská II. a Bajkalská - Mlynské Nivy v k. ú. Ružinov; Dolnozemská cesta - Ekonomická univerzita, Rusovská - Záporožská, Dolnozemská-C4 a Rusovská -J1 v k. ú. Petržalka (ďalej len „podchody").
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je poskytovanie pravidelných čistiacich a udržiavacích služieb v priestoroch podchodov nachádzajúcich sa na území hlavného mesta SR Bratislavy. Čistiace a udržiavacie služby v podchodoch zahŕňajú: zametanie (ručné/strojné - podlaha, pevné schody, vonkajšie priestranstvá, vstupy do podchodov); umývanie (ručné/strojné podláh, pevných schodov podchodu; ručné umývanie stien podchodov, svietidiel, prístreškov a vstupov podchodu); ručné čistenie roštov, kanálových vpustov; čistenie stropu; odstraňovanie plagátov a nápisov; zimná pohotovosť; ručné odpratávanie snehu, sekanie a vynášanie snehu; čerpanie vody; zabezpečenie odvozu, zhodnotenia prípadne zneškodnenia odpadu, ktorý vznikol vyššie uvedenými činnosťami. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 90910000-9 Upratovacie služby
Predpokladaná hodnota VZ: 682 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 21.01.201312:00
Dátum uverejnenia: 07.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka vo výške 10 000,00 Eur (slovom desaťtisíc eur)
Podmienky financovania: Zákazka bude financovaná z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy. Platba za realizáciu zákazky sa uskutoční podľa podmienok Zmluvy na základe predložených faktúr formou bezhotovostného platobného styku, bez zálohovej platby, po odsúhlasení kvality a rozsahu dodanej služby. Faktúry budú splatné do 60 dní odo dňa doručenia.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 20.12.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 22.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 07.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk