Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Čistiace, upratovacie a dezinfekčné služby (ID:25142)

Evidenčné číslo: 15232 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Stručný opis VZ: Čistiace, upratovacie a dezinfekčné služby pre lôžkové oddelenia, zákrokové miestnosti JIS, chodby, schodisko, výťahy, ambulancie, operačné sály, kancelárie, dovoz, rozvoz a manipulácia so stravou pre pacientov, rozdelené na denné, týždenné a mesačné práce. Dovoz, rozvoz a manipulácia so stravou pre pacientov každý deň raňajky, obed, večera.
CPV kód hlavného predmetu: 90911200-8 Čistenie (upratovanie) budov
Predpokladaná hodnota VZ: 1 840 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 23.01.201312:00
Dátum uverejnenia: 18.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 36 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka je stanovená vo výške 30 000,- €, slovom: tridsaťtisíc euro. Spôsob zloženia zábezpeky si vyberá uchádzač.
Podmienky financovania: Dodanie zákazky bude financované z bežných prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku, bez zálohovej platby. Lehota splatnosti faktúry je 90 kalendárnych dní od jej vystavenia s doložením dodacieho listu potvrdeného verejným obstarávateľom.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 11.01.2013
Dátum otvárania ponúk: 24.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 18.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com