Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Činnosť stavebného dozoru pre projekt R2 Zvolen východ - Pstruša (ID:25776)

Evidenčné číslo: 1136 - MUS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Banskobystrický kraj
Stručný opis VZ: Rýchlostná cesta R2 začína v staniční 0,000 v mimoúrovňovej križovatke Zvolenská Slatina, kde sa napája na predchádzajúci úsek R2 Zvolen západ – Zvolen východ. Trasa je vedená Zvolenskou kotlinou, po jej južných pahorkovitých svahoch, na konci stavby údolím rieky Slatina s rovinatým územím. Koniec úseku km 7,850 je situovaný pred mimoúrovňovou križovatkou Pstruša. Za koncom úseku je nadväzujúci úsek R2 Pstruša - Kriváň. Podrobný rozsah Diela, vrátane Technických špecifikácií sa nachádzajú v súťažných podkladoch pre výber Zhotoviteľa stavby Rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ - Pstruša.
CPV kód hlavného predmetu: 71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku
Predpokladaná hodnota VZ: 1 244 657,7200 EUR
Druh postupu: Užšia súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 25.02.201310:00
Dátum uverejnenia: 24.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 128 dňoch (od zadania zákazky)
Požadované zábezpeky a záruky: Vyžaduje sa zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk vo výške 60 000,- EUR(slovom šesťdesiat tisíc EUR)
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 24.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com