Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa (ID:25336)

Evidenčné číslo: 15669 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Slovenská republika; stavby diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých výstavbu zabezpečuje verejný obstarávateľ
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa. S 15-timi úspešnými uchádzačmi, ktorí vo svojej ponuke navrhnú najnižšiu jednotkovú cenu (hodinovú sadzbu) v EUR bez DPH sa uzatvorí rámcová dohoda na 4 roky. Verejný obstarávateľ bude následne pri zadávaní konkrétnej zákazky na základe rámcovej dohody, t.j. pri zadávaní konkrétnej stavby na ktorej má uchádzač vykonávať Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa, postupovať opätovným otvorením súťaže formou elektronickej aukcie. Po skončení elektronickej aukcie verejný obstarávateľ zašle Vybranému dodávateľovi, ktorý ponúkol najnižšiu jednotkovú cenu (hodinovú sadzbu) v EUR bez DPH Objednávku na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.
CPV kód hlavného predmetu: 71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 21.02.201310:00
Dátum uverejnenia: 28.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 0 mesiacoch (od zadania zákazky)
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 1000 - eur, slovom: tisíc eur.
Podmienky financovania: 0
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 21.01.2013
Dátum otvárania ponúk: 21.02.2013 12:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 28.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com