Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Chlieb a iné pekárske výrobky (ID:23955)

Evidenčné číslo: 12982 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Miestami dodania predmetu zákazky sú organizačné zložky, útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR: - Vojenský útvar 1201 Kuchyňa, 900 52 Kuchyňa; - Vojenský útvar 4650 Trenčín, Železničná 3, 911 08 Trenčín, adresa vojenskej kuchyne: M. Rázusa 7, 911 01 Trenčín, - Vojenský útvar 9994 Nemšová, Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová, adresa vojenskej kuchyne: Smetanova 6, 911 01 Trenčín. - Vojenský útvar 7945 Rožňava, Šafárikova 102, 048 01 Rožňava; - Vojenský útvar 2207 Levice, Šafárikova 9, 934 01 Levice; - Vojenský útvar 3030 Močiar, 969 82 Podhorie; - Vojenský útvar 3030 Voderady, 919 42 Voderady pri Trnave. - Vojenský útvar 3030 Veľká Ida, 044 55 Veľká Ida.
Stručný opis VZ: Dodávky chleba, pečiva, jemného pečiva, ostatných pekárskych výrobkov, cukrárskych výrobkov a droždia
CPV kód hlavného predmetu: 15811000-6 Pekársky tovar
Predpokladaná hodnota VZ: 206 572,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 17.12.201209:00
Dátum uverejnenia: 30.10.2012
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 48 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Preddavky ani zálohové platby verejný obstarávateľ nebude poskytovať.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 26.11.201209:00
Dátum otvárania ponúk: 18.12.2012 09:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 30.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com