Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Bytový dom - ALLEX (ID:23765)

Evidenčné číslo: 12682 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce.
Miesto plnenia: Obec Dolná Mariková
Stručný opis VZ: Výstavba bytového domu vrátane prípojok inžinierských sietí.
CPV kód hlavného predmetu: 45211340-4 Stavebné práce na objektoch viacbytových budov
Predpokladaná hodnota VZ: 502 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 02.05.2013
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 26.11.201209:00
Dátum uverejnenia: 24.10.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 30.08.2014
Požadované zábezpeky a záruky: Viazanosť ponuky požaduje zabezpečiť verejný obstarávateľ zábezpekou vo výške 20 000 EUR (slovom: dvadsaťtisíc eur) spôsobom uvedeným v § 36 zákona o verejnom obstarávaní. Záruka za vykonané práce je v dĺžke 60 mesiacov, na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku a spolupôsobenie pri realizácii prác, ktoré zabezpečí svojpomocne) a začína plynúť odo dňa preberacieho konania.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z: dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a vlastných zdrojov obce.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 09.11.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 26.11.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 24.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk