Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Bronchofibroskopická video veža pre potreby Kliniky pneumológie a ftizeológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. (ID:25077)

Evidenčné číslo: 15107 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Klinika pneumológie a ftizeológie, Rastislavova 43, 041 90 Košice, Slovenská republika.
Stručný opis VZ: Bronchofibroskopická video veža pre potreby Kliniky pneumológie a ftizeológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice – 1 zostava, pozostávajúca z nasledovných častí: - videoprecesor, - svetelný zdroj, - videobronchoskop, - monitor, - odsávacie zariadenie, - endoskopický vozík. Vzhľadom na značný textový rozsah sú minimálne technické a funkčné požiadavky na predmet zákazky definované v prílohe č. 3 súťažných podkladov. Súvisiace služby: - dodanie na miesto určenia, - montáž a inštalácia vybavenia a zariadenia, - uvedenie vybavenia a zariadenia do prevádzky, - odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného vybavenia, zariadenia, zaškolenie zamestnancov užívateľa na obsluhu dodaného zariadenia. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na dodávku nového, nie repasovaného vybavenia, zariadenia.
CPV kód hlavného predmetu: 33168000-5 Endoskopia, endochirurgické prístroje
Predpokladaná hodnota VZ: 81 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 18.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 17.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 42 dňoch (od uzatvorenia zmluvy).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka je stanovená vo výške 1 000,- EUR (slovom: tisíc EUR). Podmienky zloženia a uvoľnenia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný: z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, na základe vystavenej a doručenej faktúry verejnému obstarávateľovi po dodaní predmetu zákazky. Faktúra musí mať všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, jej prílohou musí byť dodací list a prehľad poskytnutých služieb, ktoré musia byť potvrdené oprávneným zamestnancom verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ bude uhrádzať zmluvnú cenu za predmet zákazky podľa podmienok uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 07.01.201314:30
Dátum otvárania ponúk: 18.01.2013 14:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 17.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk