Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla. (ID:25668)

Evidenčné číslo: 901 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: závody Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. a ich strediská
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je kúpa bitúmenovej zmesi obaľovanej za tepla
CPV kód hlavného predmetu: 44113600-1 Bitúmen a asfalt
Predpokladaná hodnota VZ: 1 579 666,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 04.03.201310:00
Dátum uverejnenia: 19.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená nasledovne: pre 1. časť vo výške 7900,- EUR, pre 2. časť vo výške 3800,- EUR, pre 3. časť vo výške 10 300,- EUR, pre 4. časť vo výške 7600,- EUR, pre 5. časť vo výške 6700,- EUR, pre 6. časť vo výške 7300,- EUR, pre 7. časť vo výške 6600,- EUR, pre 8. časť vo výške 3900,- EUR, pre 9. časť vo výške 6900,- EUR , pre 10. časť vo výške 3900,- EUR, pre11. časť vo výške 9700,- EUR, pre 12. časť vo výške 3900,- EUR. Ak sa uchádzač prihlási na viac častí, zábezpeka bude súčtom stanovených hodnôt výšky zábezpeky pre tieto časti. Ak sa uchádzač prihlási na všetky časti, zábezpeka je stanovená vo výške 78 500,- EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa vyčlenených na tento účel. Preddavok ani zálohová platba sa nebude poskytovať. Čiastkové faktúry za dodanie tovaru predmetu zákazky budú uhradené do 30 dní odo dňa ich doručenia na adresy verejného obstarávateľa.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 31.01.201315:00
Dátum otvárania ponúk: 04.03.2013 10:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 19.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com