Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Betóny (ID:23961)

Evidenčné číslo: 12988 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Pre SVP, š.p., OZ Piešťany - pre Správy povodí : Správa povodia horného Váhu v Ružomberku, Správa povodia stredného Váhu I. v Púchove, Správa povodia stredného Váhu II. v , Piešťanoch, Správa ovodia dolného Váhu v Šali, Správa povodia dolnej Nitry v Nitre podľa aktuálne zaradených zákaziek do plánu na jednotlivé roky. Podrobný rozpis lokalít je uvedený v súťažných podkladoch. Môže byť použité aj pre Správy povodí, ktoré v čase súťaže betóny nepožadovali.
Stručný opis VZ: Betóny (C 16/20, C 25/30, C 30/37, B 15). Dodávka, resp. odbery betónov na OZ Piešťany pre všetky Správy povodí Váhu a povodia dolnej Nitry v Nitre sú definované v súťažných podkladoch a budú závisieť od aktuálne zaradených zákaziek do plánu na jednotlivé roky.
CPV kód hlavného predmetu: 44114000-2 Betón
Predpokladaná hodnota VZ: Od: 148 935,7500 Hodnota/Do: 199 999,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 29.11.201214:00
Dátum uverejnenia: 30.10.2012
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: 24
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu plánu OZ na jednotlivé roky. Odbery alebo dodávky budú realizované na základe objednávok z jednotlivých Správ povodí a dohodnutú kúpnu cenu dodaného (odobratého) tovaru vrátane DPH kupujúci uhradí predávajúcemu na základe predložených faktúr s 30-dňovou lehotou splatnosti odo dňa ich doručenia kupujúcemu. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 16.11.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 30.11.2012 09:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 30.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com