Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Audit konsolidovanej účtovnej závierky BSK (ID:24895)

Evidenčné číslo: 14741 - WYS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je audit konsolidovanej účtovnej závierky (ďalej len ako „KÚZ“) Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len ako „BSK“) v súlade so zákonom č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon č. 431/2002 Z.z.) a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky za účtovné odbobie roku 2012, audit súladu konsolidovanej výročnej správy podľa zákona č. 431/2002 Z.z. s auditovanou KÚZ. Konsolidovaný celok BSK zahŕňa účtovné jednotky: Úrad BSK, 54 rozpočtových a 28 príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a 3 dcérske obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou BSK.
CPV kód hlavného predmetu: 79212000-3 Audítorské služby
Predpokladaná hodnota VZ: 39 900,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 02.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 06.12.2012
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 19.12.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 03.01.2013 15:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 06.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com