Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Anuloplastický chlopňový ring (ID:24985)

Evidenčné číslo: 14899 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 37, Slovenská republika
Stručný opis VZ: Rigidný 3D mitrálny anuloplastický ring, semirigidný anuloplastický mitrálny prstenec, semirigidný anuloplastický mitrálny prstenec trojdimenzionálny, semirigidný anuloplastický trikuspidálny prstenec, Extra aortálny anuloplastický ring
CPV kód hlavného predmetu: 33184100-4 Chirurgické implantáty
Predpokladaná hodnota VZ: 433 643,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 24.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 11.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Nepožaduje sa.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Preddavok sa neposkytuje. Úhrady priebežných dodávok tovaru sa vykonajú za každú dodávku samostatne po predložení faktúry.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 04.01.201313:00
Dátum otvárania ponúk: 24.01.2013 13:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 11.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com