Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Anorganické a organické chemikálie. (ID:24944)

Evidenčné číslo: 14817 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: hameln rds a.s., Horná 36, 900 01 Modra
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodávanie rôznych druhov anorganických a organických chemikálií pre vedecké a experimentálne účely. Predmet zákazky je rozdelený na časti. Podrobne špecifikované v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie
Predpokladaná hodnota VZ: 56 400,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 04.01.201315:00
Dátum uverejnenia: 10.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 10 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: neuplatňuje sa
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z fondov Európskej únie z projektov : Priemyselný výskum nových liečiv na báze rekombinantných proteínov ITMS: 26240220034. Centrum pre priemyselný výskum optimálneho spôsobu syntézy vysoko účinných liečiv ITMS: 26240220061.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 14.12.2012
Dátum otvárania ponúk: 07.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 10.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com