Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Analyzátory - Prenosný kontinuálny analyzátor častíc s duálnym systémom s príslušenstvom, Aparatúra pre odber tuhej fázy aeros (ID:25291)

Evidenčné číslo: 15576 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied, Watsonova 45, 040 01 Košice
Stručný opis VZ: Dodávka analyzátorov pre štúdium fyzikálnych, chemických a biochemických parametrov tuhých a kvapalných matríc, štúdium termických zmien tuhých látok, štúdium veľkostnej distribúcie, počtu a povrchových charakteristík partikulárnych látok. Súčasťou dodávky sú aj doprava, inštalácia a uvedenie do prevádzky, podrobne špecifikované v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 38434000-6 Analyzátory
Predpokladaná hodnota VZ: 45 726,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 30.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 21.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 3 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude spolufinancovaný zo zdrojov v rámci Štrukturálnych fondov EÚ - programové obdobie 2007-2013, operačného programu Výskum a vývoj, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR. Úhrada za dodaný tovar bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej faktúry s dodacím listom, so splatnosťou minimálne 90 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 10.01.201314:00
Dátum otvárania ponúk: 30.01.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 21.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com