Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Activity park Vígľaš (ID:25207)

Evidenčné číslo: 15452 - WYP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Banskobystrický kraj, okres Detva, katastrálne územie Vígľaš, parcela registra „C“ č. 1000/1, 996, 1000/5, 1001/1, 997/3
Stručný opis VZ: Navrhovaná stavba Prestavba areálu ako aj budovy školy bude zameraná na športové a voľnočasové aktivity. Stavebnotechnické zásahy budú pozostávať z búracích prác v rámci budovy pre potreby novej dispozície a to odstránenie svietidiel, radiátorov, ostatných častí technického zariadenia, z búrania priečok, omietok, obkladov, podláh, výplní otvorov, odstránenia strešnej krytiny. Nové práce budú pozostávať z budovania nových priečok podľa dispozičných potrieb, vyhotovenia nových inštalácii (elektroinštalácia, voda, kanalizácia, slaboprúdové rozvody), nové omietky, podlahy, výplne okien, nové dvere podľa dispozičných požiadaviek. Bude prevedené zateplenie objektu a to vrátane strechy, pre účely výmeny krytiny bude drevená konštrukcia krovu zosilnená a vyrovnaná, podstrešné priestory budú presvetlené strešnými oknami. Na východnej fasáde bude vybudované nové schodisko – slúžiace ako únikové schodisko a zároveň bude slúžiť pre účely zásobovania. Objekt je vybavený kotolňou na pelety, umiestnenou v priľahlom objekte na prízemí. Ku kotolni prislúcha aj sklad na palivo, umiestnený hneď vedľa kotolne. V rámci parkovacích a dopravných plôch bude zrekonštruovaná jestvujúca vnútroareálová komunikácia a vybudované budú nové dopravné a parkovacie plochy. Nové plochy budú riešené s povrchom zámková dlažba.
CPV kód hlavného predmetu: 45000000-7 Stavebné práce
Predpokladaná hodnota VZ: 2 035 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 10.01.201315:00
Dátum uverejnenia: 19.12.2012
Lehoty uskutočnenia: v 22 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 28.12.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 11.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 19.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com