Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Absolutny gravimeter (ID:24880)

Evidenčné číslo: 14691 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra geodetických základov, Radlinského 11, 813 68 Bratislava
Stručný opis VZ: Absolútny gravimeter je meradlo na meranie tiažového zrýchlenia. Meranie je založené na meraní dĺžky dráhy a času voľne padajúceho telesa. Voľný pád sa vykonáva vo vákuovej komore. Dĺžka dráhy je monitorovaná veľmi presným laserovým interferometrom. Počas jedného pádu sa vykoná 700 meraní dĺžky a času. Dráha voľne padajúceho telesa je referencovaná s veľmi stabilným systémom nazývaným „superspring“. Superspring vykonáva seizmickú izoláciu pre referenčnú optiku na zníženie šumu. Optické prúžky generované interferometrom umožňujú veľmi presné meranie dĺžky. Veľmi presné meranie času interferometrických krúžkov je realizované pomocou rubidiových atómových hodín, ktoré sú referencované na absolútny štandard. Preto meranie absolútnej hodnoty tiažového zrýchlenia je viazané na absolútne štandardy v národných a medzinárodných laboratóriách sveta. Absolútne štandardy dĺžky a času umožňujú určiť kalibrovanú hodnotu tiažového zrýchlenia, ktorá nezávisí na chode absolútneho gravimetra v čase. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 38280000-1 Gravimetre
Predpokladaná hodnota VZ: 430 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 21.01.201312:00
Dátum uverejnenia: 06.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 6 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: nevyzaduje sa
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávatela, z fondov Európskej únie, Operačný program Výskum a vývoj, (ITMS : 26220220108) a štátneho rozpočtu SR.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 16.12.201223:59
Dátum otvárania ponúk: 21.01.2013 12:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 06.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk