Vyhľadávam dáta ...
TLAČOVÉ ZPRÁVY / Chemický průmysl


Svetová gumárenská a vedecká elita sa zišla na 16. medzinárodnej gumárenskej konferencii SLOVAK RUBBER CONFERENCE 2004

19.07.2004

Pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a spoločnosti MATADOR a.s. sa začala 19. mája 16. medzinárodná gumárenská konferencia SLOVAK RUBBER CONFERENCE 2004 v Púchove. Na konferencii sa zúčastňuje viac ako 205 odborníkov z približne devätnástich krajín – nielen z Európy (Anglicko, Holandsko, Fínsko, Nemecko, Taliansko atď.), ale aj z afrického kontinentu – Egypt, Etiópia, ázijského kontinentu – Čína, Kórea a prítomní sú aj hostia z USA. Odborný program zahŕňa celkovo 39 odborných prednášok a 19 posterových prezentácií na odborné témy zamerané na suroviny a pomocné materiály pre gumárenský priemysel, strojárenské zariadenia a technológie pre gumárenský priemysel, výstužné materiály, vulkanizáciu, matematické modelovanie v gumárenskom priemysle, automobilový priemysel a požiadavky na podvozok, ako aj testovanie a skúšobníctvo. Medzinárodnú konferenciu otvoril Štefan Rosina, prezident spoločnosti MATADOR

„Bez vzdelávania , bez komunikácie so zástupcami vedy a techniky a akademickej obce nie je možný profesionálny rozvoj podnikania a obchodu. Šestnásty ročník medzinárodnej konferencie je potvrdením záujmu spoločnosti Matador o neustále sledovanie najnovších trendov v oblasti vedy a techniky a poskytovať priestor pre vzájomné vedecké konzultácie, prednášky ,vzdelávanie sa, ale aj na osobné stretnutia ľudí, ktorí zasvätili svoj život rozvoju a vede,“ uviedol vo svojom príhovore prezident spoločnosti Štefan Rosina.

 

„Matador a.s. Púchov, ale dá sa to povedať o celom slovenskom chemickom priemysle zachoval súvislosť medzi výskumom, školstvom, vývojom a výrobou. Prihlásenie 12 nových technológií a výrobkov na Zlatú Intergumu svedčí o tom že manažment dobre pochopil, kde je budúcnosť firmy a ešte lepšie realizuje túto víziu v praxi,“ uviedol Michal Rebej, generálny riaditeľ sekcie obchodu a ochrany spotrebiteľa z Ministerstva hospodárstva SR a pokračoval: „Ministerstvo hospodárstva podporuje rozvoj vedy a techniky na Slovensku, je spracovaná koncepcia rozvoja technickej politiky a sú rôzne podporné projekty, ktorými nielen naše ministerstvo, ale aj ostatné rezorty slovenskej vlády podporujú štátnu vedecko-technickú politiku. Slovensku po jeho vstupe do EU pomôže len predkladanie nových výrobkov a technológií na trh, ktoré sú cenovo prístupné, konkurencieschopné a technicky porovnateľné so zahraničím.“

 „Zaradenie Slovenska ako rovnocenného člena európskeho vedeckého priestoru je oprávnené nielen na základe úspechov slovenských subjektov vedeckého a technického vývoja dosiahnuté v piatom rámcovom programe Európskej únie pre výskum a technický rozvoj, ale aj na základe úspešného plnenia cieľov štátnej vedecko technickej politiky vo všetkých jej oblastiach pri podpore rozvoja  vedy a techniky a tiež, samozrejme pri podpore bilaterálnej medzinárodnej vedecko – technickej spolupráce“, konštatoval Róbert Szabó, riaditeľ odboru vednej technickej štátnej politiky Ministerstva školstva SR.

 „Dnes, v období vstupu do Európskej únie, Slovensko stojí na rázcestí, kedy sa budeme musieť rozhodnúť, akou cestou vykročíme. Jedna cesta vedie cez vzdelaný národ, k dlhodobej prosperite a stabilite celej spoločnosti, druhé smerovanie k rýchlym makroekonomickým výsledkom bez patričného dôrazu na vzdelávací systém, čo je v dlhodobej stratégii neperspektívne, ba dokonca škodlivé. Základným východiskom pre prvú cestu je pokračovať v započatých reformách so zvýšeným dôrazom na kvalitu vzdelávania a tým aj na kvalitu vzdelávacích vedeckých inštitúcií.“ Uviedol Ján Sleziak podpredseda Slovenskej akadémie vied.

 Po úvodných príhovoroch sa začala pracovná časť konferencie v ktorom vystúpili predstavitelia  Nokian Tyres /Fínsko/, C.C.Transtech Corporation /USA/, VÚCHT /Slovensko/, FH Bonn-Rhein-Seig /Nemecko/ a ďalších spoločností, inštitúcií, fakúlt, či výskumných ústavov.          

 Súčasťou medzinárodnej konferencie Slovak Rubber Conference je súťaž  "ZLATÁ INTERGUMA". O toto ocenenie sa uchádzali produkty, zariadenia, technológie, procesy, postupy alebo objavy prispievajúce mimoriadnym spôsobom k rozvoju gumárenského priemyslu a vedeckého poznania v tejto oblasti, k ochrane životného prostredia, alebo podpore environmentálnej politiky Európskej únie.  Na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže prevzali ocenenia „ZLATÁ INTERGUMA  nasledujúce spoločnosti za svoje produkty:

- spoločnosť QINGDAO MESNAC Co. Ltd. /ČĽR/ za „Inteligentný systém navažovania zložiek zmesí a miešania gumárenských zmesí“

- spoločnosť MATADOROMSKSHINA /RF/ v spolupráci s Výskumným ústavom gumárenským /SR/ za „Dezén plášťa MP 51“

- spoločnosť Výskumný ústav gumárenský /SR/ za „Vulkanizačný hydraulický lis s bezrámovou kompaktnou konštrukciou určený pre výrobu radiálnych plášťov osobných automobilov“.

Ďalšími ocenenými boli súťažiaci v súťaži o najlepšie práce v oblasti dizajnu, ktorá prebiehala v termíne od 1. marca do 30. apríla t.r. a jej cieľom bolo získať nové námety a návrhy, ktoré by bolo možné uplatniť v priemyselnej praxi. Zúčastnili sa jej študenti vybraných vysokých škôl a univerzít zo Slovenska a Českej republiky. Bola rozdelená na štyri kategórie: stvárnenie dezénov, dizajn popisu bočníc autoplášťov, priemyselný dizajn gumárenských strojov a zariadení a obchodný názov výrobku. Finančné odmeny a vecné ceny si odniesli súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých štyroch miestach –

1.miesto – Martin Jamnický – inžinier architektúry, Poprad

2.miesto – Peter Vrabec , Katedra priemyselného dizajnu z Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity A.Dubčeka

3.miesto – Lucia Čomová, Katedra priemyselného dizajnu z Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity A.Dubčeka

4.miesto – Harbutová Lucia, Katedra priemyselného dizajnu z Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity A.Dubčeka

 

16. medzinárodná gumárenská konferencia SLOVAK RUBBER CONFERENCE 2004 v Púchove sa ukončí v štvrtok 20.mája 2004 návštevou múzea kolies v Púchove..

Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk

Tento web používa cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a k analýze návštevnosti. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
Bisnode spracúva informácie o všetkých podnikateľských subjektoch a k nim nadviazaných subjektoch v Českej a Slovenskej republike, ktoré sa na podnikateľskej činnosti týchto subjektov podieľajú. Jedná sa predovšetkým, nie však výlučne, o verejne prístupné dáta spoločníkov či majiteľov, konateľov, členov štatutárnych a kontrolných orgánov právnických osôb a zverejnené dáta iných podnikateľských subjektov, ktorým bolo pridelené IČO podľa právneho poriadku danej krajiny. Detailné informácie o spracovaní sú verejne k dispozícii na www.bisnode.cz/privacy.