Vyhľadávam dáta ...
TLAČOVÉ ZPRÁVY / Obchodní a odborné služby


Spoločenská zodpovednosť firiem je v SR stále málo známym pojmom

19.10.2007

Košice 17. októbra (TASR) ? Zmapovanie pozitívnych i negatívnych príkladov, vytvorenie indikátorov uplatňovania aktivít spoločenskej zodpovednosti firiem ako aj význam zapájania sa malých podnikov vo východoslovenskom regióne a systematizácia univerzitného vzdelávania v tejto oblasti - na týchto odporúčaniach sa zhodli dnes, počas diskusie o výsledkoch východiskového výskumu spoločenskej zodpovednosti firiem (Corporate Social Responsibility ? CSR) na Slovensku, predstavitelia miestnej, mimovládnej, vládnej, podnikovej sféry, akademickej pôdy a médií v Košiciach.

Podľa záverov východiskového prieskumu na Slovensku sa CSR vníma ako
filantropia a charita. Najlepšie stratégie v oblasti CSR majú vytvorené dcérske
spoločnosti nadnárodných koncernov. Malé firmy a štátne podniky obvykle nemajú
žiadne. Nedostatkom informácií o CSR trpia odborové organizácie a štátne
orgány. Miera vnímania pojmu CSR je zapríčinená najmä nízkou vzdelanostnou
úrovňou v tejto oblasti. Podiel na tom majú do istej miery vzdelávacie
inštitúcie, ktoré by mali pripravovať budúcich zamestnancov na prácu v oblasti
CSR. Významnú úlohu vo vzdelávacom procese však zohrávajú neziskové
organizácie, ktoré vnášajú do vzdelávacej situácie svetlo.
      Prieskum sa zameral na 6 základných dimenzií uplatňovania CSR aktivít vo
firmách. Prostredníctvom hĺbkových rozhovorov so zástupcami podnikovej sféry,
akademických a štátnych inštitúcií, mimovládnych organizácii, médií a združení
sa skúmala stratégia firmy v oblasti CSR, ďalej zapojenie aktérov, spravovanie,
manažment CSR aktivít, verejná prezentácia a externý audit CSR aktivít
podnikov. Z výsledkov vyplynulo, že mnohé spoločnosti pomerne dobre
rozpracovali svoje CSR aktivity, ale chýba im formalizovaná stratégia. K tým,
ktoré ju majú, dokonca aj v písomnom dokumente, patria len dcérske podniky
nadnárodných koncernov. Niektoré firmy síce uskutočňujú činnosti, ktoré možno
označiť ako spoločensky zodpovedné, avšak ony samy ich za také nepovažujú.
Vysoké percento firiem, najmä malých a stredných podnikov, si zamieňa pojem CSR
s asignáciou 2-% dane.
      Výskum je súčasťou medzinárodnej štúdie o CSR, ktorá sa uskutočnila v 8
členských a kandidátskych krajinách Európskej únie (Bulharsko, Litva, Maďarsko,
Poľsko, Slovensko, Chorvátsko, Macedónsko a Turecko). Ide o prvú časť
regionálneho projektu, ktorý realizuje Regionálne centrum Rozvojového programu
OSN (United Nations Development Programme - UNDP) s finančnou podporou
Európskej komisie. Do projektu sa okrem 8 štátov strednej a východnej Európy
zapojili aj firmy zo Španielska, z Veľkej Británie a Nemecka. Ich úlohou je
ponúknuť úspešné príklady zodpovedných podnikov, nabádajúcich vo sfére biznisu
na zodpovedné podnikanie a zdokonalenie súťaživosti.
      TASR o tom informovala PR manažérka Regionálneho centra Rozvojového
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk

Tento web používa cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a k analýze návštevnosti. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
Bisnode spracúva informácie o všetkých podnikateľských subjektoch a k nim nadviazaných subjektoch v Českej a Slovenskej republike, ktoré sa na podnikateľskej činnosti týchto subjektov podieľajú. Jedná sa predovšetkým, nie však výlučne, o verejne prístupné dáta spoločníkov či majiteľov, konateľov, členov štatutárnych a kontrolných orgánov právnických osôb a zverejnené dáta iných podnikateľských subjektov, ktorým bolo pridelené IČO podľa právneho poriadku danej krajiny. Detailné informácie o spracovaní sú verejne k dispozícii na www.bisnode.cz/privacy.