Vyhľadávam dáta ...
TLAČOVÉ ZPRÁVY / Doprava a cestovní ruch


NITRA: NSK chce vypracovať štúdiu opodstatnenosti výstavby ipeľských mostov

07.07.2008

Nitra 6. júla (TASR) ? Nitriansky samosprávny kraj (NSK) navrhuje vypracovať sociálno-ekonomickú štúdiu opodstatnenosti výstavby dvoch mostov medzi Slovenskom a Maďarskom cez rieku Ipeľ. Ak by štúdia potvrdila opodstatnenosť realizácie mostov, bude potrebné proces investičnej prípravy začať čo najskôr.

?Blíži sa termín vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o finančné
prostriedky z Európskych únie. Proces investičnej prípravy na výstavbu mostov
by sa mal začať čo najskôr, pretože pripomienkovanie projektových dokumentácií
môže trvať aj niekoľko mesiacov,? uvádza vo svojom stanovisku vedúci odboru
dopravy NSK Ivan Michna. V prípade rozhodnutia o výstavbe mostov požiada NSK
ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií a ministerstvo výstavby a
regionálneho rozvoja o uzavretie medzivládnej dohody medzi SR a MR o výstavbe
mostov v lokalite Chľaba ? Ipolydamásd a Pastovce ? Vámosmikola, ako i o
uzavretie dohody medzi obidvoma ministerstvami a NSK o plnení medzivládnej
dohody medzi SR a MR. V rámci medzinárodnej dohody bude potrebné riešiť spôsob
financovania a otázku vlastníctva vybudovaných mostných objektov.
      V rokoch 2003 a 2004 sa v Maďarsku uskutočnili prieskumy pre opätovnú
výstavbu mostov cez rieku Ipeľ. Na základe výsledkov získaných z týchto
prieskumov a pomocou finančných prostriedkov z Európskej únie región Szob
poveril v decembri 2006 spoločnosť UTIBER vypracovaním projektových
dokumentácií na výstavbu mostov spájajúcich obce Chľaba ? Ipolydamásd a
Pastovce ? Vámosmikola. Vzhľadom na rozdielnosť príslušných technických noriem
a predpisov v SR a MR, potrebných pri vypracovávaní projektovej dokumentácie,
sa na ich vyhotovení za slovenskú stranu podieľala Slovenská technická
univerzita v Bratislave. Vypracované dokumentácie pre stavebné povolenie boli
odovzdané v roku 2007 odboru dopravy Úradu NSK.
      Spoločnosť UTIBER vzhľadom na podstatne odlišné ceny stavebných prác a
materiálov v obidvoch krajinách nedodala rozpočet stavieb. Návrhom na
realizáciu výstavby mostov sa v septembri minulého roka zaoberala Komisia
dopravy Zastupiteľstva NSK. Súhlas s výstavbou mostov podmienila
majetkovoprávnym vyrovnaním pozemkov. Na základe toho vydali obce Chľaba a
Pastovce prehlásenie, že pozemky dotknuté pri realizácii výstavby mostov sú
majetkovoprávne vyrovnané. V prípade, ak sa počas stavebného konania alebo
výstavby vyskytnú situácie, ktoré budú vyžadovať ďalšie vyrovnania
majetkovoprávnych vzťahov, túto ťarchu na seba preberú obce.
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk

Tento web používa cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a k analýze návštevnosti. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
Bisnode spracúva informácie o všetkých podnikateľských subjektoch a k nim nadviazaných subjektoch v Českej a Slovenskej republike, ktoré sa na podnikateľskej činnosti týchto subjektov podieľajú. Jedná sa predovšetkým, nie však výlučne, o verejne prístupné dáta spoločníkov či majiteľov, konateľov, členov štatutárnych a kontrolných orgánov právnických osôb a zverejnené dáta iných podnikateľských subjektov, ktorým bolo pridelené IČO podľa právneho poriadku danej krajiny. Detailné informácie o spracovaní sú verejne k dispozícii na www.bisnode.cz/privacy.