Vyhľadávam dáta ...
TLAČOVÉ ZPRÁVY / Obchodní a odborné služby


INVESTÍCIE: SARIO zabezpečila v r. 2007 prílev PZI v objeme 1,277 mld. EUR

25.02.2008

Bratislava 22. februára (TASR) - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zabezpečila v minulom roku prílev priamych zahraničných investícií (PZI) v celkovej plánovanej výške 1,277 miliardy EUR, v prepočte 42,2 miliardy SKK. Investície vytvorili 14 738 nových pracovných miest s plánovanou expanziou na 16 852.

   "V porovnaní s rokom 2006 ide o dvojnásobný nárast objemu investícií,
pričom sa zvýšil aj počet novovytvorených pracovných miest. Čísla, ktoré môžem
prezentovať, ma tešia. Zmeny, ktoré nastali v agentúre, priniesli ovocie, ale
nárast je samozrejme spôsobený aj vývojom ekonomiky na Slovensku," zdôvodnil
rast investícií generálny riaditeľ SARIO Peter Hajaš. SARIO spolupracovala na
realizácii 64 projektov, z ktorých o štátnu pomoc žiadalo 25. Najviac projektov
pochádzalo z Nemecka. V súčasnosti má agentúra rozpracovaných 146 projektov v
objeme 4 miliardy EUR s plánom vytvoriť 34 000 nových pracovných miest.
"Najväčší záujem má opäť Nemecko, potom Spojené štáty, Británia a Belgicko,"
spresnila Mária Mikušová poverená riadením Sekcie priamych zahraničných
investícií SARIO a dodala, že záujem je najmä o strojársky priemysel, oblasť
autokomponentov, ale aj o elektrotechnický priemysel, kovovýrobu a drevársky
priemysel. "Naďalej chceme podporovať projekty s vyššou pridanou hodnotou a
nasmerovať ich do oblastí s vysokou nezamestnanosťou, ale musí tam byť
kvalifikovaná pracovná sila," upozornila Mikušová.
      Najviac projektov sa v minulom roku realizovalo v Košickom kraji, a to
16, potom v Nitrianskom kraji 9 projektov, v Trnavskom a Bratislavskom kraji
zhodne po 8 projektov, v Žilinskom a Trenčianskom kraji to bolo po 7 projektov,
v Prešovskom 5 a v Banskobystrickom sa podarilo zrealizovať 4 projekty. Z
hľadiska typov priemyslu bolo najviac projektov realizovaných v strojárskom
priemysle, a to 14, v elektrotechnickom to bolo 12 projektov, v odvetví chémia,
plasty, guma 7 projektov, v automobilovom 10 projektov a v stavebnom priemysle
3 projekty. V oblasti IT služby, centrá zdieľaných služieb sa realizovalo 6
projektov, v kovovýrobe, ťažbe a spracovaní kovov po 2 projekty a v priemysle
zlievarenskom, drevospracujúcom, papierenskom, potravinárskom, textilnom,
obchode, logistike, preprave a službách to bolo po 1 projekte.
      Ako však pripustil Hajaš, kvalifikovaná pracovná sila zostáva aj naďalej
problémom Slovenska. "Spolupracujeme s Ministerstvom školstva SR na koncepcii.
Potrebujeme vytvoriť priestor investorom už v procese stredného štúdia, aby sa
integrovali a pripravovali si pracovníkov už na stredných školách," avizoval.
"Musíme sa prispôsobiť potrebám trhu, investori hľadajú riešenia, ako sa z toho
dostať," dodal.
      Agentúra v minulom roku tiež podpísala päť zmlúv o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku zo Štrukturálnych fondov Európskej únie. Išlo
o projekty v celkovom objeme 643 miliónov Sk. "Zmluvy podpísala agentúra s
mestami Galanta, Lučenec, Vígľaš, Vranov nad Topľou a s Jaklovcami," vymenoval
Hajaš. V prípade Jakloviec išlo o príspevok na rekonštrukciu výrobných hál, v
ostatných prípadoch o projekty výstavby priemyselného parku. V minulom roku
vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a agentúra SARIO v poradí štvrtú
výzvu na predkladanie projektov pre opatrenie Výstavby a rekonštrukcie
priemyselnej infraštruktúry s konečným termínom na predloženie žiadostí 19.
novembra 2007.
      Pracovníci SARIO tiež pripravili novú príručku pre žiadateľa, ako aj nové
formuláre žiadosti a osnovy projektu pre žiadateľov a všetky dokumenty a
prílohy týkajúce sa novej výzvy. Neskôr prichystali podklady potrebné pre
žrebovanie a prideľovanie projektov interným a externým posudzovateľom.
Hodnotiaci proces bude pokračovať v tomto roku.
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk

Tento web používa cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a k analýze návštevnosti. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
Bisnode spracúva informácie o všetkých podnikateľských subjektoch a k nim nadviazaných subjektoch v Českej a Slovenskej republike, ktoré sa na podnikateľskej činnosti týchto subjektov podieľajú. Jedná sa predovšetkým, nie však výlučne, o verejne prístupné dáta spoločníkov či majiteľov, konateľov, členov štatutárnych a kontrolných orgánov právnických osôb a zverejnené dáta iných podnikateľských subjektov, ktorým bolo pridelené IČO podľa právneho poriadku danej krajiny. Detailné informácie o spracovaní sú verejne k dispozícii na www.bisnode.cz/privacy.