Vyhľadávam dáta ...
TLAČOVÉ ZPRÁVY / Energetika a vodohospodářství


ENERGIA: Základné imanie spoločného podniku JAVYS a ČEZ má byť 3 mil. eur

03.06.2009

Bratislava 29. mája (TASR) - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) dnes na svojej internetovej stránke zverejnila dopoludnia podpísanú akcionársku zmluvu, ktorá umožní založenie spoločného podniku s českým koncernom ČEZ na výstavbu novej jadrovej elektrárne v lokalite Jaslovské Bohunice.

 Vo zverejnenom texte dohody sú začiernené časti týkajúce sa obchodného
tajomstva. Ide napríklad o výšku zmluvných pokút, okolnosti týkajúce sa
financovania projektu či zvyšovania základného imania. To by malo podľa vzoru
stanov spoločnosti, ktorý je súčasťou zmluvy, predstavovať na začiatku 3
milióny eur (90,38 milióna Sk).
      Vo vznikajúcom spoločnom podniku bude mať JAVYS 51-% akcionársky podiel,
ČEZ bude vlastniť zvyšných 49 %. Manažérska kontrola spoločnosti bude fungovať
na princípe rovnosti oboch partnerov. Predsedom predstavenstva spoločného
podniku bude vždy zástupca slovenského JAVYS, jeho podpredsedom zasa zástupca
ČEZ.
      Podľa zmluvy je každý z akcionárov povinný zúčastniť sa každého valného
zhromaždenia a to bude uznášaniaschopné, len pokiaľ budú na ňom prítomní obaja
akcionári. Všetky rozhodnutia valného zhromaždenia budú pre svoje prijatie
vyžadovať podporu 100 % hlasov.
      Spoločný podnik bude mať šesťčlenné predstavenstvo, ktorého členovia budú
volení dozornou radou a ktorých funkčné obdobie bude päť rokov. JAVYS aj ČEZ
budú mať v predstavenstve rovnako po troch zástupcov. Všetky rozhodnutia
predstavenstva budú vyžadovať prítomnosť a súhlas aspoň troch štvrtín hlasov
všetkých členov.
      Dozorná rada spoločnosti bude mať šesť členov do doby, kedy budú voliť
jej členov aj zamestnanci, potom bude mať 12 členov. Každý z akcionárov v nej
bude mať polovičné zastúpenie. Predsedom dozornej rady bude rovnako ako pri
predstavenstve zástupca JAVYS a podpredsedom zástupca ČEZ. Pre prijatie
rozhodnutí sa pritom podľa zmluvy vyžaduje prítomnosť a súhlas dvoch tretín
hlasov, medzi ktorými musí byť vždy predseda a podpredseda rady.
      Zisk, ktorý vznikajúci spoločný podnik dosiahne, sa bude rozdeľovať
pomerne podľa percentuálneho podielu jednotlivých vlastníkov a bude v maximálne
možnej miere rozdelený medzi akcionárov.
      Prevoditeľnosť akcií bude obmedzená a o udelení súhlasu s ich prevodom
bude rozhodovať valné zhromaždenie. Každá zmluvná strana je povinná prednostne
ponúknuť všetky svoje akcie druhej strane.
      Podstatným porušením uzatvorenej zmluvy bude, ak niektorá zo strán
znemožní zvýšenie základného imania, hlasuje v predstavenstve alebo dozornej
rade v rozpore so zmluvou alebo inou dohodou akcionárov, nehlasuje za zvolenie
alebo odvolanie zástupcu druhej strany v predstavenstve alebo dozornej rade či
ak vykonáva akcionárske práva alebo nakladá s akciami v rozpore so zmluvou. V
prípade takéhoto porušenia má JAVYS podľa vlastného uváženia možnosť predať
všetky svoje akcie alebo kúpiť všetky akcie ČEZ, ten má naopak iba právo predať
všetky svoje akcie JAVYS.
      JAVYS aj ČEZ sa navzájom zaviazali, že po dobu 10 rokov od uzatvorenia
zmluvy nezačnú spolupracovať na realizácii projektu jadrového zdroja so žiadnou
treťou stranou.
      Podpísaná zmluva sa uzatvára na dobu 60 rokov od zahájenia prevádzky
posledného z blokov nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Ak po 59
rokoch bude aspoň jeden z jadrových zdrojov elektrárne schopný prevádzky, do
šiestich mesiacov pred uplynutím jej trvania podpíšu strany dodatok na
predĺženie zmluvy o ďalších 5 rokov.

---------------------

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk

Tento web používa cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a k analýze návštevnosti. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
Bisnode spracúva informácie o všetkých podnikateľských subjektoch a k nim nadviazaných subjektoch v Českej a Slovenskej republike, ktoré sa na podnikateľskej činnosti týchto subjektov podieľajú. Jedná sa predovšetkým, nie však výlučne, o verejne prístupné dáta spoločníkov či majiteľov, konateľov, členov štatutárnych a kontrolných orgánov právnických osôb a zverejnené dáta iných podnikateľských subjektov, ktorým bolo pridelené IČO podľa právneho poriadku danej krajiny. Detailné informácie o spracovaní sú verejne k dispozícii na www.bisnode.cz/privacy.